บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

โทร 02 685 4000 (30 คู่สาย อัตโนมัติ)
แฟกซ์ 02 670 9090-2

+ดูภาพใหญ่

 

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าพระราม 3

129, 131 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

โทร 02 689 2100 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
แฟกซ์ 02 289 2645

+ดูภาพใหญ่
บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย

332-333 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.ลําไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

โทร 035 272 550-2
แฟกซ์ 035 272 448

+ดูภาพใหญ่