เหล็ก (Iron) กับ เหล็กกล้า (Steel) แตกต่างกันอย่างไร

เหล็ก    ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Iron
            เป็นธาตุเคมี ซึ่งในตารางธาตุ มีสัญลักษณ์เป็น Fe และ หมายเลขอะตอม 26 
            เหล็กอยู่ในธาตุหมู่ 8 และคาบ 4 โลหะสัญลักษณ์ Fe ย่อมาจาก ferrum
            ในภาษาละติน แปลว่า เหล็ก ซึ่งมีจุดเดือด อยู่ที่ 2861 °C จุดหลอมเหลว อยู่ที่ 1538 °C    
 

 

เหล็กกล้า ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Steel
               คือ เหล็กที่มีส่วนผสมของคาร์บอนไม่เกิน 2% และธาตุอื่น ๆ หรือสารเจือ
               โดยทั่วไปเหล็กบริสุทธิ์มีคุณสมบัติทางกลที่ไม่เหมาะสมสำหรับงานทางด้านวิศวกรรม 
               ดังนั้นเหล็กกล้าจึงมีความแตกต่างจากเหล็กอ่อน เหล็กบริสุทธิ์และ
               เหล็กหล่อตรงที่สามารถทนต่อแรงดึง แรงบิด การขึ้นรูปหรือแปรรูปง่าย 
               ไม่เปราะหรือแตกหักง่ายและเชื่อมได้ เหล็กกล้ามีจุดหลอมเหลวสูงกว่าเหล็กดิบ 
               เพราะมีปริมาณคาร์บอนต่ำ

 

09/08/2010 11:41:31