เหล็ก H-Beam และ I-Beam ต่างกันอย่างไร

การแยกความแตกต่างระหว่างเหล็กตัว H และเหล็กตัว I 
ดูได้จากความแตกต่างของลักษณะสโลปที่ Flange ตามภาพตำแหน่งปีก (B) 

  
    
    H-Beam มีลักษณะมุมตัดเป็นฉาก

    

   I-Beam มีลักษณะมุมลบเหลี่ยมจากแกนกลางมาที่ปลาย 
  
   


เหล็กทั้งสองประเภทนี้ สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending) และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้เป็น เสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก


18/10/2553 16:34:18